πληροφοριες για μαθηματα Tango
Χριστίνα Σαρίογλου & Rojer Zalazar
τηλ 2281045101 & 6980395545
Μαθήματα Tango Argentino στη Σύρο (γαμήλιες χορογραφίες, ιδιαίτερα μαθήματα κλπ)